Aktivnosti u medijima

Saznaj više o mojim aktivnostima u medijima

Focus Radio

Dodela nagrade BUSINESS OSCAR AWARDS 2024, Focus Radio

Dodela nagrade za Najuspešniju damu i brend 2022, Focus Radio